120 EX 10675/12 - 1/10 pozemků v obci Brodce, okres Mladá Boleslav

Jedná se o 1/10 pozemků v obci Brodce, okres Mladá Boleslav. Pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části městyse Brodce. Jedná se o soubor sousedících a rovinných pozemků nepravidelných tvarů. Na pozemku parc. č. St. 145/1 se nacházejí zbytky stavby č.p. 185. V územním plánu jsou pozemky vedené jako travní porost, zahrada a obytný objekt. K pozemkům vede zpeněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1255/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Další informace

  • Datum konání: 01.09.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080948
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy