120 EX 10723/17 - 1/6 pozemků v obci Vinařice, okres Louny

Jedná se o 1/6 pozemků v obci Vinařice, okres Louny. Pozemky jsou situovány v okrajové části obce v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle platného územního plánu obce Vinařice jsou pozemky vedeny takto: pozemek parc.č. 559/57 jako plochy zemědělské - orná půda, trvalé travní porosty; pozemek parc.č. 562/6 v plochách návrhu jako plochy obytné v rodinných domech - venkovské.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 14.04.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080534
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy