120 EX 15277/16 podíl 1/6 pozemků v k.ú. Bořice u Hrochova Týnce

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku v k.ú. Bořiceu Hrochova Týnce. Pozemek se nachází cca 350 m jihovýchodně od okraje zastavěnéčásti obce Bořice. Jedná se o zemědělský pozemek  pravidelného  tvaru. Pozemek je na severní straně ohraničenýnezpevněnou cestou a nachází se v lánu. K  pozemku vede nezpevněnácesta nacházející se na pozemku parc.č. 1219, který je ve vlastnictví obceBořice.

Další informace

  • Datum konání: 27.03.2019 11:00:00
  • Kód: DR00076967
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy