120 EX 1531/06-199 podíl 1/18 pozemků v k.ú. Milešov nad Vltavou, okres Příbram

Jedná se o podíl 1/18 pozemků v k.ú. Milešov nad Vltavou, okres Příbram. Pozemky se nacházejí cca 1,1 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Milešov. Jde o soubor sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů, které jsou svažité k severovýchodní straně. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes pozemky cizích vlastníků.Pro úplnost soudní exekutor sděluje, že další podíl o velikosti 1/18 nemovitých věcí budedražen soudním exekutorem dne 4.3.2020 od 11.00 hod. pod sp. zn. 120 EX 2083/07.

Další informace

  • Datum konání: 11.03.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079176
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy