120 EX 16551/11 podíl 2/8 pozemků v k.ú. Černíky, okres Kolín

Jedná se o podíl 2/8 pozemků v k.ú. Černíky, okres Kolín. Pozemky se nacházejí cca 850 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Černíky. Jde o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 144/17 se nachází nezpevněná cesta. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se pozemcích cizích vlastníků.

Další informace

  • Datum konání: 07.04.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080543
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy