120 EX 19467/11-549 pozemky v k.ú. Snědovice

Jedná se o pozemky v k.ú. Snědovice, okres Litoměřice. Pozemky parc. č. 467 až parc. č. 497 se nacházejí cca 400 m severně od okraje zastavěné části obce Snědovice. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů svažitých k východní straně. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1164/7. Pozemky parc. č. 672/1 až parc. č. 682 se nacházejí cca 700 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Snědovice. Jde o soubor sousedících pozemků tvaru úzkých pásů. Pozemky jsou mírně svažité. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 662/40.

Další informace

  • Datum konání: 04.09.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078352
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy