120 EX 21376/10 - 1/18 pozemků v k.ú. Olešná u Nezvěstic, obec Nezvěstice, okres Plzeň-město

Jedná se o 1/18 pozemků v k.ú. Olešná u Nezvěstic, obec Nezvěstice, okres Plzeň-město. Pozemky jsou travnaté, nepravidelných tvarů a nacházejí se na západním okraji zastavěné části obce Olešná. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na východní straně drátěným oplocením sousedního vlastníka. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 50 m. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení čisté (nízkopodlažní) – rodinné domy. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 407, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje.

Další informace

  • Datum konání: 14.07.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080829
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy