120 EX 22464/12-139 podíl 1/12 pozemků v k.ú. Mutěnice, okres Hodonín

Jedná se o podíl 1/12 pozemků v k.ú. Mutěnice, okres Hodonín. Pozemky se nacházejí cca 700 m
jihovýchodně a cca 650 m západně od okraje zastavěné části obce Mutěnice. Jedná se o nesousedící
zemědělské pozemky tvaru úzkých pásů. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na
pozemcích cizích vlastníků.

Další informace

  • Datum konání: 16.04.2020 11:00
  • Kód: 0000
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy