120 EX 24378/11-176 podíl 1/6 pozemků v k.ú. Veliny

Jedná se o podíl 1/6 pozemků v k.ú. Veliny, okres Pardubice. Pozemky se nacházejí cca 400 m jižně od okraje zastavěné části obce Veliny. Jde o sousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Další informace

  • Datum konání: 06.03.2019 11:00:00
  • Kód: DR00076874
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy