120 EX 24378/11-177 podíl 1/3 pozemků v k.ú. Veliny

Jedná se o podíl 1/3 pozemků v k.ú. Veliny, okres Pardubice. Pozemky se nacházejí cca 650 m severně od okraje zastavěné části obce Veliny. Jedná se o soubor zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. K pozemkům vede nezpevněná cesta přes pozemky okolních vlastníků.

Další informace

  • Datum konání: 06.03.2019 11:00:00
  • Kód: DR00076875
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy