120 EX 25980/10 - 1/6 pozemku v k.ú. Újezdec u Přerova, okres Přerov

Jedná se o podíl 1/6 pozemku v k.ú. Újezdec u Přerova, okres Přerov. Jde o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru, který se nachází cca 150 – 400 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Újezdec. Pozemek je svažitý k severozápadní straně a na jihovýchodní straně je ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1105, který je ve vlastnictví města Přerov.

Další informace

  • Datum konání: 15.09.2021 11:00:00
  • Kód: DR00081028
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy