120 EX 2662/18-331 podíl 1/4 pozemku v k.ú. Svrčovec, okres Klatovy - ODROČENO

Jedná se o podíl 1/4 pozemku v k.ú. Svrčovec, okres Klatovy. Pozemek se nachází cca 900m jižně od zastavěné části obce Dolany v zemědělsky obhospodařované lokalitě a hraničí s korytem vodního toku Úhlava. Přístup na pozemek je přes okolní zemědělsky obhospodařované pozemky ve vlastnictví obce nebo cizích majitelů.

Další informace

  • Datum konání: 13.01.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080190
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy