120 EX 2662/18-332 podíl 1/4 pozemků v k.ú. Dehtín, okres Klatovy - ODROČENO

Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Dehtín, okres Klatovy. Pozemky se nacházejí jihozápadně od zastavěné části obce Dehtín v zemědělsky obhospodařované lokalitě. Přístup na pozemky je po komunikaci ve vlastnictví města nebo cizích majitelů.

Další informace

  • Datum konání: 13.01.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080191
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy