120 EX 32443/12 podíl 1/2 pozemku v k.ú. Havřice

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku v k.ú. Havřice.Pozemek se nachází cca 1,7 km jižně od okraje zastavěné části obce Havřice. Jednáse o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. K pozemku vede nezpevněná cestanacházející se na pozemku parc.č. 5056, který je ve vlastnictví města UherskýBrod.

Další informace

  • Datum konání: 16.10.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078566
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy