120 EX 3533/14 - pozemek v k.ú. Mutěnice, okres Hodonín

Jedná se o pozemek v k.ú. Mutěnice, okres Hodonín. Pozemek je travnatý a nachází se cca 1,5 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Mutěnice. Pozemek je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. V územním plánu je pozemek vedený jako funkční plocha - zahrad. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 10939, který je ve vlastnictví obce Mutěnice.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 17.08.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081847
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy