120 EX 36532/12-147 pozemky v k.ú. Sběř, okres Jičín

Jedná se o pozemky v k.ú. Sběř, okres Jičín. Pozemky p.č. 622/80 a p.č. 622/108 se nachází cca 800 m západně od okraje zastavěné části obce Sběř. Pozemky jsou sousedící a dohromady tvoří úzký pruh. Mezi pozemky vede pozemek cizího vlastníka. Na východní straně jsou ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Jsou mírně svažité k východní straně. V územním plánu jsou vedeny jako plochy zemědělské. Pozemek p.č. 227/2 se nachází na severním okraji zastavěné části obce Sběř. Pozemek je rovinný lichoběžníkového tvaru. Na jižní straně je ohraničený listnatými porosty a nachází se v lánu. Přístup je přes pozemky cizích vlastníků. v územním plánu je vedený jako plocha smíšeného nezastavěného území – zemědělské, vodohospodářské.

Další informace

  • Datum konání: 08.04.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079314
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy