120 EX 3735/17 podíl 1/4 pozemku v k.ú. Jezernice, okres Přerov

edná se o podíl 1/4 pozemku v k.ú. Jezernice, okres Přerov. Pozemek se nachází cca 1,4 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Jezernice. Jde o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru, který je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc.č. 2559/136, který má neznámého vlastníka.

Další informace

  • Datum konání: 18.03.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079230
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy