120 EX 4025/15-157 podíl 1/8 pozemků v k.ú. Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště

Jedná se o podíl 1/8 pozemků v k.ú. Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště. Pozemky se nacházejí cca 150m východně, cca 1,7km severovýchodně a cca 840m severně od okraje zastavěné městské části Újezdec. Jde o soubor nesousedících pozemků tvaru úzkých pásů. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se napozemku parc. č. 2638 a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3321, které jsou ve vlastnictví města Uherský Brod.

Další informace

  • Datum konání: 26.02.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079140
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy