120 EX 43768/12 podíl 1/32 pozemků v k.ú. Boletice nad Labem, okres Děčín

Jedná se o podíl 1/32 pozemků v k.ú. Boletice nad Labem, okres Děčín. Pozemky se nacházejí cca 100 m východně od okraje zastavěné městské části Boletice nad Labem. Jde o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů svažitých k západní straně. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 500/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Další informace

  • Datum konání: 07.04.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080544
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy