120 EX 5420/14 podíl 1/6 pozemků v k.ú. Vrbice u Vacova, okres Prachatice

Jedná se o podíl 1/6 pozemků v k.ú. Vrbice u Vacova, okres Prachatice. Pozemky se nacházejí cca 600m západně od okraje zastavěné části obce Vrbice. Jde o sousedící pozemky pravidelných tvarů, které jsou na západní straně ohraničené nezpevněnou cestou a jsou svažité k jihovýchodní straně. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 341, který je ve vlastnictví obce Vrbice.

Další informace

  • Datum konání: 20.01.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080230
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy