120 EX 6025/14 - 1/4 pozemků v k.ú. Předklášteří, okres Brno venkov

Jedná se o 1/4 pozemků v k.ú. Předklášteří, okres Brno venkov. Pozemky se nacházejí cca 550 m severně od obce Předklášteří. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 3 911 m2. K pozemkům vede zpevněná komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 770/23, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 10.02.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080336
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy