120 EX 6985/15 podíl 1/4 pozemků v k.ú. Starý Jičín

Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Starý Jičín, okres Nový Jičín. Pozemky se nacházejí cca 550 m východně od okraje zastavěné části obce Starý Jičín. Jde o soubor sousedících pozemků dohromady tvořící úzký pás. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

Další informace

  • Datum konání: 04.09.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078348
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy