120 EX 9143/16 podíl 1/3 pozemku v k.ú. Bělčice

Jedná se o podíl 1/3 pozemku v k.ú. Bělčice, okres Strakonice. Pozemek se nachází cca 600 m severozápadně od okraje zastavěné části města Bělčice. Jde o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru, který je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2453, který je ve vlastnictví města Bělčice.

Další informace

  • Datum konání: 14.08.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078305
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy