120EX10588/14 podíl 5/8 pozemku v k.ú. Drnovice u Vyškova, okres Vyškov

Jedná se o podíl 5/8 pozemku v k.ú. Drnovice u Vyškovice, okresVyškov. Pozemek je situován cca 1,2km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce. Pozemekje mírně svažitý, udržovaný, tvaru úzkého pásu, na severozápadní straně jeohraničený železniční tratí, na jihozápadní straně zpevněnou komunikací anachází se v lánu. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se napozemku ve vlastnictví obce Drnovice.

Další informace

  • Datum konání: 10.02.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080338
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy