120EX11230/19-210 podíl 1/4 pozemků v k.ú. Kyjov, okres Hodonín

Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Kyjov, okres Hodonín. Pozemky jsou sousedící, svažité k západní straně, na východní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. Přes pozemky vede nadzemní vedení VN.

Další informace

  • Datum konání: 22.09.2021 11:00:00
  • Kód: DR00081037
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy