120EX1724/11 pozemky v k.ú. Věcov, okres Žďár nad Sázavou

Jedná se o pozemky v k.ú. Věcov, okres Žďár nad Sázavou. Pozemky se nacházejí cca 900m jižně od okrajezastavěné části obce Věcov. Jde o soubor nesousedících pozemků nepravidelných tvarů. Mezi pozemky vede silnice II. třídy. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 622/8, který jeve vlastnictví Kraje Vysočina.

Další informace

  • Datum konání: 12.02.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079116
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy