120EX18191/11 podíl 1/4 pozemků v k.ú. Vlčnov, okres Uherské Hradiště

Jedná se o podíl 1 pozemků v k.ú. Vlčnov, okres Uherské Hradiště.Pozemky jsou situovány cca 400m severovýchodně od okraje zastavěné části obce. Jde osousedící travnaté pozemky tvaru úzkého pásu. Pozemky jsou na severní a jižnístraně ohraničené drátěným oplocením. Na travnatých pozemcích jsou porosty,zahradní domek a suché WC. Pozemky jsou svažité k jihu. Pozemky jsouudržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta, nacházející se napozemku parc. č. 3326/3, který je ve vlastnictví obce Vlčnov. V územnímplánu jsou pozemky vedeny jako plochy rekreace specifických forem.

Další informace

  • Datum konání: 05.08.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079637
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy