120EX28424/11 pozemky ve Velkých Pavlovicích, okres Břeclav

Jedná se o pozemky ve Velkých Pavlovicích, okres Břeclav. Pozemky p.č. 4649/74 a p.č. 7438 jsou situoványcca 550 m západně od okraje zastavěné části obce. Pozemky jsou sousedící travnaté, tvaru úzkého dlouhéhopásu, na severní straně ohraničené nezpevněnou cestou, převážně svažité k jihozápadní straně. Napozemcích jsou částečně ovocné porosty. K pozemkům vede nezpevněná cesta. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy vinice a viničních tratí. Pozemek p.č. 5270 je situován cca 1,5 km severozápadně od okraje zastavěné části obce. Pozemek je travnatý obdélníkového tvaru, na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní straně zpevněnou cestou, je svažitý k jižní straně a nachází se v lánu. V územním plánu je pozemek vedený jako orná půda.

Další informace

  • Datum konání: 20.07.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081776
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy