120EX31936/10-144 podíl 1/4 pozemků v k.ú. Skutíčko, okres Chrudim

Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Skutíčko, okres Chrudim. Jsou situované cca 650 m severovýchodně odokraje zastavěné části obce. Pozemky jsou sousedící a dohromady tvoří obdélníkový tvar. Jsou naseverovýchodní a severozápadní straně ohraničené ornou půdou a na jihozápadní straně nezpevněnoucestou. Na pozemku p.č. 409/2 se nachází smíšený lesní porost starý cca 13 let. Na travnatém pozemku p.č.409/1 jsou listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. K pozemkům vede nezpevněná cestave vlastnictví cizích vlastníků.

Další informace

  • Datum konání: 19.02.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079125
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy