120EX43043/10-159 podíl 1/3 pozemku v k.ú. Tuchom, okres Nymburk

Jedná se o podíl 1/3 pozemku v k.ú. Tuchom, okres Nymburk. Pozemek je situován cca 1 km západně odokraje zastavěné části obce. Pozemek je rovinný, tvaru úzkého pásu, na severovýchodní straně ohraničenýnezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V územním plánu je pozemek vedený jako zemědělská půda –převážně orná. K pozemku vede nezpevněná cesta, nacházející se na pozemku ve vlastnictví obce Košík.

Další informace

  • Datum konání: 02.02.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081421
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy