120EX43043/10-160 podíl 1/3 pozemků v k.ú. Droubravany, okres Nymburk

Jedná o podíl 1/3 pozemků v k.ú. Droubravany, okres Nymburk. Pozemky se nachází cca 550 m severně odokraje zastavěné části obce. Pozemky jsou sousedící travnaté různých tvarů. Soubor pozemků je na východnístraně ohraničený nezpevněnou cestou. Na pozemku p.č. 1975 se nacházejí náletové keřové porosty.V územním plánu jsou pozemky vedené částečně jako zemědělská půda – převážně orná a částečně jakozastavitelná plocha se zelení ochrannou a krajinotvornou. K pozemkům vede nezpevněná cesta, která je vevlastnictví obce Košík.

Další informace

  • Datum konání: 02.02.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081422
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy