Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o ideálníspoluvlastnický podíl 1/2 rodinné rekreace v obci…
Číst dál...
27.06.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 rodinného domus pozemky…
Číst dál...
27.06.2018 11:00:00
Jedná se o podíl ve výši 1/2 rodinného domu s…
Číst dál...
27.06.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/5 pozemků v k.ú.Násedlovice.…
Číst dál...
27.06.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 3/4 bytové jednotky včetně podílu na…
Číst dál...
27.06.2018 11:00:00
Jedná se o zděnou řadovou garáž v Ostravě. Nemovitá věc…
Číst dál...
27.06.2018 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Jeznice, okres České Budějovice.…
Číst dál...
04.07.2018 11:00:00
Jedná se o pozemek v k.ú. Ledenice, okres České Budějovice.…
Číst dál...
04.07.2018 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Dolní Třebonín, okres Český…
Číst dál...
04.07.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy