Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o rodinný dům (1/2 dvojdomku) s pozemkem v…
Číst dál...
05.09.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/12 pozemku v k.ú. Valtice, okres…
Číst dál...
05.09.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu v Ledči nad…
Číst dál...
05.09.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/8 pozemku v k.ú.…
Číst dál...
05.09.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/8 pozemku v k.ú.…
Číst dál...
05.09.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v obci Čejkovy.…
Číst dál...
05.09.2018 11:00:00
Jedná se o prodej pozemku parc.č. 1355 v k.ú. Čejkovy.…
Číst dál...
05.09.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku 3+kk umístěnou ve 4. podlaží…
Číst dál...
05.09.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku 3+1 v obciZáboří, okres České…
Číst dál...
12.09.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy