Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/2 garáže v Chocni, okres Ústí…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům ve Všestarech, okres Hradec Králové.…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/4 rodinného domuv Krnově.…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/6 rodinného domu v …
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/8 pozemků v k.ú.…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 pozemků v k.ú. Košetice, okres…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 bytu 3+1 v 1. NP…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o nebytový prostor v Chebu. Jednotka je situována…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 pozemků v k.ú. Pitín, okres…
Číst dál...
25.04.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy