Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o rodinnou rekreaci v k.ú. Dolní Stropnice, okres…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/8 rodinného domu v Libčicích nad…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o bydlení s pozemkem a příslušenstvím v Držkrajově,okres…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl pozemku v k.ú. Honbice, okres Chrudim.…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 rodinného…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 pozemku v k.ú. Hradiště u…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/8 rodinného domu v Bystřici pod…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o rodinný dům v Českých Budějovicích. Objekt je…
Číst dál...
27.02.2019 13:30:00
Jedná se o podíl 1/6 pozemků v k.ú. Veliny, okres…
Číst dál...
06.03.2019 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy