Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o pozemek v obci Šlapanice, okres Brno-venkov. Pozemek…
Číst dál...
16.12.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/24 rodinného domu s pozemky v…
Číst dál...
16.12.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu s pozemkem v…
Číst dál...
16.12.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 pozemku v k.ú. Myslejovice, okres…
Číst dál...
16.12.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/22 pozemku v k.ú. Chlumčany u…
Číst dál...
16.12.2020 11:00:00
Jedná se o rodinný dům v Božejovicích, okres Tábor. Objekt…
Číst dál...
16.12.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/10 rodinného domu s pozemky v…
Číst dál...
06.01.2021 11:00:00
Jedná se o budovu s pozemky v k.ú. Malovice u…
Číst dál...
06.01.2021 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy