Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o 3/4 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím…
Číst dál...
27.04.2022 11:00:00
Jedná se o podíl 1/56 rodinného domu v obci Sazená,…
Číst dál...
27.04.2022 11:00:00
Jedná se o podíl 1/56 pozemků v k.ú. Sazená, okres…
Číst dál...
27.04.2022 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Jetřichovec, okres Pelhřimov. Pozemky…
Číst dál...
27.04.2022 11:00:00
Jedná se o 1/20 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím…
Číst dál...
04.05.2022 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemkem v obci Nimpšov,…
Číst dál...
04.05.2022 11:00:00
Jedná se o 3/36 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím…
Číst dál...
04.05.2022 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 pozemku v k.ú. Orlov, okres…
Číst dál...
22.06.2022
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy