Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 5/6 pozemku v k.ú. Novosedly nad…
Číst dál...
10.11.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 2/37 pozemku v k.ú. Dolínek, okres…
Číst dál...
10.11.2021 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ovelikosti 1/4 pozemku v …
Číst dál...
10.11.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 rodinného domu s pozemky ve…
Číst dál...
10.11.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1 rodinného domu s pozemky v…
Číst dál...
10.11.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 99/100 pozemků v k.ú. Dolní Suchá,…
Číst dál...
11.11.2021
Jedná se o podíl 1/28 objektu s pozemky v Krásném…
Číst dál...
18.11.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/11 rodinného domu s pozemkem v…
Číst dál...
18.11.2021 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy