Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o pozemek v k.ú. Štěpánovice u Klatov, okres…
Číst dál...
13.01.2021 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Štěpánovice u Klatov, okres…
Číst dál...
13.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Dehtín, okres…
Číst dál...
13.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemku v k.ú. Svrčovec, okres…
Číst dál...
13.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Dehtín, okres…
Číst dál...
13.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Štěpánovice u…
Číst dál...
13.01.2021 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Maleč, okres Klatovy. Pozemky…
Číst dál...
13.01.2021 11:00:00
Jedná se o byt 2+1 s příslušenstvím v Žatci. Byt…
Číst dál...
14.01.2021
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy