Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1 pozemku v Popovicích nad Rokytnou,…
Číst dál...
05.12.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 12/100 bytového domu ve Střížovicích, okres…
Číst dál...
05.12.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 pozemků v k.ú. Robčice u…
Číst dál...
05.12.2018 13:30:00
Jedná se o podíl 1 pozemku v Popovicích nad Rokytnou,…
Číst dál...
05.12.2018 13:30:00
Jedná se o podíl 1/6 pozemků v k.ú. Robčice u…
Číst dál...
06.12.2018
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/10 rodinné rekreacev obci…
Číst dál...
12.12.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v Plzni. Rodinný…
Číst dál...
12.12.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 budovy s pozemky v Lukavci,…
Číst dál...
12.12.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy