Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o pozemky v k.ú. Nová Říše. Pozemky se…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 rodinného domu s pozemkem v…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rekreační chaty s příslušenstvím v…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se rodinný dům s pozemkem v obci Seč, okr.…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v obci Jindřichov,…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Horní Životice a ideální…
Číst dál...
11.05.2018
Jedná se o rodinný dům ve Vlašimi. Rodinný dům jesamostatný,…
Číst dál...
16.05.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 pozemku…
Číst dál...
16.05.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 rodinného domuv Krupce…
Číst dál...
16.05.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy