Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/5 bytové jednotky 4+1 umístěné v…
Číst dál...
17.04.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 pozemku v k.ú. Koryčany, okres…
Číst dál...
17.04.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 pozemků v k.ú. Koryčany, okres…
Číst dál...
17.04.2019 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/4pozemků v k.ú. Zavlekov.…
Číst dál...
18.04.2019
Jedná se o byt 4+1 v 6. NP bytového domu…
Číst dál...
18.04.2019
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 rodinných domů s…
Číst dál...
24.04.2019 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Senkov. Na pozemku parc.č.…
Číst dál...
24.04.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 pozemku v k.ú. Mladá Vožice,…
Číst dál...
24.04.2019 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy