Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o 1/2 rodinného domu s pozemkem a příslušenstvím…
Číst dál...
04.03.2020 11:00:00
Jedná se o 1/2 stavby bez č.p./č.e. v k.ú.Všenory, okres…
Číst dál...
04.03.2020 11:00:00
Jedná se o pozemky s příslušenstvím v obci Krásná, okres…
Číst dál...
04.03.2020 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 1+1 umístěnou ve…
Číst dál...
04.03.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 pozemku v k.ú. Hluk, okres…
Číst dál...
04.03.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 garáže s pozemkem v Odoloné…
Číst dál...
04.03.2020 11:00:00
Jedná se o 1/8 pozemku v k.ú. Vražkov, obec Vražkov,…
Číst dál...
04.03.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/18 pozemků v k.ú. Milešov nad…
Číst dál...
04.03.2020 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy