Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o byt 2+1 v Příbrami. Byt má výměru…
Číst dál...
20.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 pozemků v k.ú. Vrbice u…
Číst dál...
20.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemku v k.ú. Dobšice u…
Číst dál...
20.01.2021 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v obci Dolní…
Číst dál...
20.01.2021 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Malovice u Netolic, okres…
Číst dál...
20.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 pozemku v k.ú. Kuřim, okres…
Číst dál...
20.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/5 pozemků v k.ú. Velký Bor…
Číst dál...
20.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/9 stavby v obci Boreč, okres…
Číst dál...
20.01.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v…
Číst dál...
20.01.2021 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy