Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 18362/118647 pozemku v Jihlavě. Pozemek se…
Číst dál...
12.12.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemkem v Hlavně, okres…
Číst dál...
12.12.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 9/20 pozemku v k.ú. Třešť, okres…
Číst dál...
12.12.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 9/20 rodinného domu v obci Třešť,…
Číst dál...
12.12.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 rodinného domu s pozemky ve…
Číst dál...
19.12.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku č. 1446/12 včetně podílu na…
Číst dál...
19.12.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1 bytu o velikosti 3+1 umístěného…
Číst dál...
19.12.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1 umístěnou ve…
Číst dál...
19.12.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy