Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o pozemek s příslušenstvím v k.ú. Nivy, obec…
Číst dál...
16.09.2020 11:00:00
Jedná se o 1/2 pozemků v k.ú. Chrást u Křesetic,…
Číst dál...
16.09.2020 11:00:00
Jedná se o 1/4 pozemků v k.ú. Kout na Šumavě,…
Číst dál...
16.09.2020 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 rodinného domu s pozemky v …
Číst dál...
16.09.2020 11:00:00
Jedná se o pozemek v k.ú. Hynčice u Vražného, okres…
Číst dál...
16.09.2020 11:00:00
Jedná se o 1/6 pozemků v k.ú. Kotouň, obec Oselce,…
Číst dál...
23.09.2020 11:00:00
Jedná se o 1/6 zemědělské stavby bez č.p./č.e. v k.ú.…
Číst dál...
23.09.2020 11:00:00
Jedná se o 1/2 bytu 1+1 v obci Teplá, okres…
Číst dál...
23.09.2020 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy