Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o rodinný dům s pozemkem v obci Chrast,…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v centrální zastavěné…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
Jedná se o občanskou vybavenost v obci Brtnice, okres Jihlava.…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v obci Ratíškovice,…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
Jedná se o podíl 1/2 bytové jednotky v obci Sokolov,…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
Jedná se o bytovou jednotku v obci Chodov, okres Sokolov.…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
Jedná se o pozemky v obci Staré Město, okres Šumperk.…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
Jedná se o přízemní rodinný dům s podkrovím v obci…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
Jedná se o bytovou jednotku 3+1 v Domažlicích. Budova má…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy