Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/3 rodinného domu s pozemky v…
Číst dál...
14.11.2019
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/6rodinného domu v Ivančicích,…
Číst dál...
20.11.2019 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/10 rodinného domuv obci…
Číst dál...
20.11.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 pozemku v k.ú. Březová u…
Číst dál...
20.11.2019 11:00:00
Jedná se o byt 1+1 s příslušenstvím v obci Dolní…
Číst dál...
20.11.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu s pozemkem v…
Číst dál...
20.11.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/7 pozemku v k.ú. Záblatí, okres…
Číst dál...
20.11.2019 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v Josefově Dole,…
Číst dál...
20.11.2019 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy