Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o pozemky v k.ú. Koňkovice, okres Havlíčkův Brod.…
Číst dál...
24.02.2021 11:00:00
Jedná se o pozemky s příslušenstvím v obci Vrbčany, okres…
Číst dál...
03.03.2021 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v Dolní Kamenici,…
Číst dál...
03.03.2021 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemkem a příslušenstvím v…
Číst dál...
03.03.2021 11:00:00
Jedná se o lesní pozemky v k.ú. Vřeskovice, okres Klatovy.…
Číst dál...
03.03.2021 11:00:00
Jedná se o 1/2 pozemků v k.ú. Talmberk, obec Samopše,…
Číst dál...
03.03.2021 11:00:00
Jedná se o byt 1+1 s příslušenstvím v obci Jirkov,…
Číst dál...
03.03.2021 11:00:00
Jedná se o 1/4 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím…
Číst dál...
03.03.2021 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v Jeníkovicích, okres…
Číst dál...
03.03.2021 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy