Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu ve Spomyšli, okres…
Číst dál...
29.05.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu v obci Zeměchy,…
Číst dál...
29.05.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/9 rodinného domu v Dolní Hedči,…
Číst dál...
29.05.2019 11:00:00
Jedná se o nebytovou jednotku č. 8 umístěnou ve zděném…
Číst dál...
29.05.2019 13:30:00
Jedná se o rodinný dům v Příboru, okres Nový Jičín.…
Číst dál...
05.06.2019 11:00:00
Jedná se o 1/12 pozemků v k.ú. Bližanovy, obec Plánice,…
Číst dál...
05.06.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu v Ledenicích, okres…
Číst dál...
05.06.2019 11:00:00
Jedná se o pozemek v Rakovníku.Pozemek je situován cca 800m…
Číst dál...
05.06.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1 pozemků v obciMyslovice, okres Klatovy.…
Číst dál...
05.06.2019 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy