Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/15 pozemku v k.ú. Rašov, okres…
Číst dál...
03.04.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 4/15 pozemků v k.ú. Zvíkovec, okres…
Číst dál...
03.04.2019 11:00:00
Jedná se o rodinnou rekreaci v Mladé Boleslavi. Pozemek parc.…
Číst dál...
03.04.2019 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v obci Hlavice,…
Číst dál...
03.04.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 bytové jednotky 1+1 umístěné v…
Číst dál...
03.04.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/8 rodinného domu v obci Obrnice,…
Číst dál...
03.04.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 12/15 pozemku v k.ú. Rašov, okres…
Číst dál...
03.04.2019 13:30:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Moravské Křižánky, okres Žďár…
Číst dál...
10.04.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 pozemku v k.ú. Polanka nad…
Číst dál...
10.04.2019 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy