Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v…
Číst dál...
06.02.2019 11:00:00
Jedná se o pozemky v obci Albrechtice u Frýdlantu, okres…
Číst dál...
06.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 4/12 pozemku v k.ú. Masečín, okres…
Číst dál...
06.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 4/12 pozemků v k.ú. Masečín, okres…
Číst dál...
06.02.2019 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/7pozemků v k.ú. Rožnov…
Číst dál...
13.02.2019 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 3/28rodinného domu v Rožnově…
Číst dál...
13.02.2019 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v obci Bělá…
Číst dál...
13.02.2019 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku včetně podílu na společných částech…
Číst dál...
13.02.2019 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy