Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/2 pozemků v k.ú. Svinov, okres…
Číst dál...
19.01.2022 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Chlum u Třeboně, okres…
Číst dál...
26.01.2022 11:00:00
Jedná se o podíl 2/8 pozemků v k.ú. Hluk, okres…
Číst dál...
26.01.2022 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 pozemku v k.ú. Tuchom, okres…
Číst dál...
02.02.2022 11:00:00
Jedná o podíl 1/3 pozemků v k.ú. Droubravany, okres Nymburk.…
Číst dál...
02.02.2022 11:00:00
Jedná se o 1/9 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím…
Číst dál...
09.02.2022 11:00:00
Jedná se o podíl 6/16 pozemku v k.ú. Paceřice, okres…
Číst dál...
09.02.2022 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy