Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu (č.e. 6) s …
Číst dál...
28.11.2018 11:00:00
Jedná se o řadovou, vnitřní a přízemní garáž č.e. 66…
Číst dál...
28.11.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 rodinného…
Číst dál...
28.11.2018 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Moravská Ostrava. Pozemky se…
Číst dál...
28.11.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 pozemků v k.ú. Bělá pod…
Číst dál...
28.11.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v Mantově, okres…
Číst dál...
29.11.2018
Jedná se o rodinný dům s pozemky v Úhrově, okres…
Číst dál...
29.11.2018
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/23 bytovéjednotky…
Číst dál...
05.12.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy