Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/5 pozemků v k.ú.Vavřinec.…
Číst dál...
03.05.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 rodinného domu ve Zvonovicích, okres…
Číst dál...
03.05.2018 13:30:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Trojovice, okres…
Číst dál...
03.05.2018 13:30:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/3 pozemku v k.ú.…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/3 pozemku v k.ú.…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku 2+1 v Chomutově. Bytový dům…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 29/420 rodinného domu v Hrobě, okres…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se o ideálníspoluvlastnický podíl 1/3 pozemků v k.ú. Žerotice…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
Jedná se o rodinný dům ve Švermově, okres Kladno. Objekt…
Číst dál...
10.05.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy