Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o byt 1+1 v 1. NP bytového domu…
Číst dál...
26.04.2018
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl669/18000 bytového domu v Chodově.Bytový…
Číst dál...
03.05.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemku v k.ú. Zvonovice, okres…
Číst dál...
03.05.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku 2+1 v obciBylany. Bytový dům…
Číst dál...
03.05.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 2/12 pozemků v k.ú.Moravské…
Číst dál...
03.05.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/8 rodinného domu ve Vraňanech, okres…
Číst dál...
03.05.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 zahrady v Bečově.Pozemek…
Číst dál...
03.05.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 bytu 2+1 umístěného ve 2.…
Číst dál...
03.05.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/4 pozemků v k.ú. Trojovice, okres…
Číst dál...
03.05.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy